Labillusions (GR) trazi partnere za WB call

Labillusions

Grcka organizacija Labillusions sa iskustvom lidera na 2 projekta Kreativne Evrope traze partnera za Western Balkan call u oblasti teatarskih festivala, ukljucujuci ulicni teatar i slicno (npr. cirkus).