Novi rok za prijavu na konkurs za književne prijevode 2020.

Literary Translations extended
Datum
KULTURA

Produžen je rok za prijave na konkurs za književne prijevode 2020. Novi rok je 28. maj 2020 u 17 sati.

Poziv Podrška za projekte književnih prijevoda u kategoriji dvogodišnjih projekata ima za cilj:

- podržavati kulturnu i lingvističku raznolikost država članica EU i država koje su djeluju u programu Kreativna Evropa;

- dugoročno jačati transnacionalno kruženje i raznolikost evropskih književnih djela;

- poboljšati pristup evropskim književnim djelima i doseći novu publiku.

    Prioriteti Poziva su:

- poticati prijevode s manje rasprostranjenih jezika na engleski, njemački, francuski i španski (kastiljski) kako bi se doprinijelo široj dostupnosti književnih djela;

- poticati prijevode slabije zastupljenih žanrova poput književnosti za mlađu publiku (djeca, adolescenti, mladi), stripova, kratkih priča i poezije;
- poticati korištenje digitalne tehnologije u distribuciji i promociji književnih djela;
- poticati prijevode i promociju knjiga kojima je dodijeljena EU nagrada za književnost (EUPL);
- podizati vidljivost prevodilaca (zadavanjem obaveze izdavačima da u svakoj prevedenoj knjizi objave biografiju prevodioca).
 

* Prihvatljive su prijave:

- izdavača i izdavačkih kuća ili drugih pravnih lica koja su aktivna u sektoru izdavaštva najmanje dvije godine na datum roka Poziva;
- pravnih lica iz država članica EU ili država s pravom učestvovanja u konkursnim pozivima programa Kreativna Europa (ažurirani pregled dostupan ovdje- https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en).

Nisu prihvatljive fizičke prijave, osim u slučajevima samozapošljavanja ili samostalnih poduzetnika, odnosno ako poduzeće nema svojstvo posebnog pravnog lica odvojeno od fizičkog.
 
Projektni prijedlozi moraju imati transnacionalnu dimenziju. Prihvatljivi su prijedlozi koji sadrže paket od najmanje 3 do najviše 10 književnih djela, odnosno njihov prijevod sa i na prihvatljive jezike, te utemeljenu uredničku strategiju. Djela predložena za prijevod moraju biti književna djela visoke vrijednosti, nezavisno od žanra (romani, kratki priče, dramska djela, poezija, stripovi, dječja književnost). Nisu prihvatljivi prijedlozi prevođenja publicističkih djela (biografije, autobiografije, turistički vodiči itd.).

Prihvatljivi su troškovi prijevoda, objave, distribucije i promocije predloženog paketa književnih djela visoke vrijednosti.

Rok za podnošenje prijava je 5. maja 2020. godine u 17:00 h (prema Bruxelleskom vremenu).

Na raspolaganju je budžet u iznosu oko 2.000.000 EUR.

Maksimalni iznos EU podrške je 100.000 EUR, odnosno najviše 50% ukupnog budžeta projekta. Zadano je maksimalno trajanje projekata do 24 mjeseci.

Evropska komisija zadržava pravo ne dodijeliti sva sredstva na raspolaganju za ovaj poziv.
 
Prijave na ovaj Poziv podnose se isključivo putem Portal Electronic Submission System koji je dostupan na stranici Poziva objavljenog na Funding & Tenders Portalu.

Prijava se sastoji od tri dijela:

* A dio / ispunjava se online, a sadrži administrativne podatke o prijavitelju te sažeti budžet
* B dio / ispunjava se zadani obrazac (Word) pohranjen kao PDF dokument, a sastoji se od opisa predloženog projekta i tehničkog sadržaja
* Aneksi i prateća dokumentacija / predaju se kao PDF dokumenti, a uključuju:

- Detaljni budžet projekta
- CV užeg projektnog tima i biografije prevoditelja
- izvješće o aktivnosti za proteklu godinu
- izjava kojom se navode književna djela koja će se prevesti.

Postupak podnošenja prijave opisan je u Uputama dostupnim ovdje.