Platforma za prekograničnu distribuciju europskih djela izvedbenih umjetnosti

Platform for the Cross-border Distribution of European Performing Arts Works
Datum
KULTURA

[Platform for the Cross-border Distribution of European Performing Arts Works] Ovim Pozivom za tender identificirat će se i podržati platforma za provođenje mehanizma podrške prekograničnoj distribuciji umjetničkih djela u području izvedbenih umjetnosti. U okviru platforme očekuje se raspisivanje otvorenih poziva za šire prijave.

Prekogranična mobilnost ljudi, distribucija umjetničkih djela te slobodan protok ideja glavne su tačke europskog projekta koje doprinose i ostvarenju ciljeva programa Kreativna Evropa, poput podsticanja kulturne raznolikosti i jačanja konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora dosezanjem novih publika i tržišta.

Aktualna kriza uzrokovana virusom COVID-19 te posljedične mjere ograničavanja kretanja i zatvaranja država neminovno su zaustavili slobodnu razmjenu kulturnog sadržaja i mobilnost stručnjaka u kulturi, a time je posebno pogođen upravo sektor izvođačkih umjetnosti. Uz odgađanja javnih nastupa mjesecima te zatvaranje mjesta održavanja kulturnih događanja, nemogućim su postali i održavanje proba te provedba umjetničkih rezidencija. Iako su digitalni mediji omogućili prikazivanje brojnih sadržaja u vrijeme karantine, jedinstveno kolektivno iskustvo izvedbi uživo nije moguće uporediti s gledanjem snimljenih izvedbi online.

Ovaj Poziv usmjeren je na podršku izvođačkim umjetnostima u skladu s pristupom sektorskoj podršci u okviru budućeg programa Kreativna Europa te uzevši u obzir visoku pogođenost sektora izbijanjem pandemije novog koronavirusa. Za potrebe ovog Poziva u izvođačke umjetnosti ubrajaju se pozorište, ples, performans, cirkus i ulična umjetnost. Poziv se nadopunjuje s pripremnom mjerom Music Moves Europe koja je u potpunosti posvećena muzičkom sektoru, stoga izvedbe muzike uživo (uključujući opere i mjuzikle) ne ulaze u okvire Poziva, osim u slučaju muzičko-teatarskih predstava.

Glavni cilj ovog Poziva je kreiranje platforme za testiranje mehanizma distribucije za djela izvođačkih umjetnosti s perspektivom mogućeg daljnjeg razvoja u okviru budućeg programa Kreativna Europa (2021. – 2027.).

Specifični ciljevi:

1. Mapiranje postojećih mehanizama podrške (uključujući snimanje i prikazivanje uživo – live recording and streaming) te analiza uslova za testiranje novog načina kojim bi se podržala distribucija djela izvođačkih umjetnosti (fizički i digitalno);
2. Pokretanje online platforme za testiranje mehanizma podrške fizičke i digitalne prekogranične distribucije djela izvođačkih umjetnosti;
3. Pružanje konsultacija i preporuka Evropskoj komisiji po pitanju integriranja takvog mehanizma podrške distribuciji u izvođačkim umjetnostima u okviru budućeg programa Kreativna Evropa (2021. – 2027.).

Definirano je trajanje projekta u periodu najduže 18 mjeseci. Prijave je moguće podnijeti samostalno ili u okviru partnerskih konzorcija.

Za Poziv je na raspolaganju ukupni iznos od 2.500.000.00 EUR.

Rok za podnošenje prijava je 31. jula 2020. godine u 16:00 h (prema Bruxelleskom vremenu).

Tenderskoj dokumentaciji i prijavama pristupa se putem sljedećeg linka.