Novi rok za prijavu projekata kulturne saradnje u zemljama Zapadnog Balkana!!

Western Balkans call novi rok
Datum
KULTURA

Ponovo je produžen rok za prijavu projekata kulturne saradnje u zemljama Zapadnog Balkana!! Novi rok je 28.april 2020.

Opšti cilj poziva za projekte kulturne saradnje- Strengthening cultural cooperation with and competiveness of cultural and creative industries in the Western Balkans (EACEA/39/2019) je podržati pomirenje i dobrosusjedske odnose u državama Zapadnog Balkana kroz projekte saradnje i stvaralaštva u području kulture. Poziv je financiran putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), a u skladu s pravilima i radnim planom programa Kreativna Europa provodi se kroz saradnju DG EAC (Glavna direkcija za obrazovanje i kulturu) te DG NEAR (Glavna direkcija za susjedsku politiku i pregovore o proširenju).

    Specifični ciljevi poziva

- povećati prekograničnu kulturnu saradnju u državama Zapadnog Balkana i državama članicama EU;

- osnažiti konkurentnost kulturnih i kreativnih industrija u regiji Zapadnog Balkana.


    Prioriteti poziva

(ukupno 6 za izbor i za međusobno kombinovanje: A.1 / A.2.1. / A.2.2. / A.2.3. / B. / C.):

A. Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za međunarodno i transnacionalno poslovanje

A. 1. Podrška saradnji među državama Zapadnog Balkana i državama članicama Evropske unije u području kulturnih i kreativnih industrija

A. 2. Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija u državama Zapadnog Balkana

A. 2. 1. Razvoj novih vještina te sticanje iskustva i stručnosti

A. 2. 2. Podrška razvoju novih modela zarade, upravljanja i marketinga

A. 2. 3. Prilagođavanje procesima digitalizacije

B. Jačanje transnacionalnog cirkulisanja kulturnih i kreativnih djela te transnacionalne mobilnosti djelatnika kulturnih i kreativnih industrija

C. Jačanje međukulturnog dijaloga među umjetnicima, kulturnim djelatnicima i širom publikom

    Prihvatljive prijave

Prihvatljivim će se smatrati prijave podnesene u ime partnerskih konzorcija koji čini minimalno 5 organizacija (voditelj projekta i partneri) iz zemalja koje učestvuju u Instrumentu pretpristupne pomoći, tačnije:

- organizacije ili udruženja aktivna u kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV);

- nacionalna vijeća koja se bave kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV);

- tijela javne vlasti na lokalnom, regionalnom ili državnom nivou uključena u rad kulturnih i kreativnih industrija (isključujući AV).
 

Voditelj projekta i partneri moraju biti registrovano pravno lice u jednoj od:

- država članica EU;
- država korisnica podrške IPA II za Zapadni Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija.
 

Sastav partnerskog konzorcija mora odražavati sljedeći minimum zahtjeva:

- najmanje 2 organizacije iz najmanje 2 različite države korisnice podrške IPA II za Zapadni Balkan;

- najmanje 2 organizacije iz najmanje 2 različite države članice EU.

Voditelj projekta mora biti pravno lice koje postoji najkraće 2 godine od datuma roka za predaju prijedloga. Prijave nisu omogućene za fizičke osobe.

** Prijedlozi projekata podneseni u okviru poziva EACEA/32/2019 (Evropski projekti saradnje 2020) neće biti prihvatljivi u okviru ovog Poziva.

Projekti mogu trajati najkraće 24 mjeseca, a najduže 48 mjeseci.

Prijave projektnih prijedloga potrebno je predati putem online sistema za prijave Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) koristeći odgovarajuću aplikaciju (eForm). Rok za predaju je 28. aprila 2020. u 17:00 h (prema Bruxelleskom vremenu). Sve detaljnije informacije o ovom pozivu možete naći ovdje.