Objavljena publikacija „Music Moves Europe – A European Music Export Strategy“

Music Moves Europe Publikacija

Prijedlogom Evropske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se uspostavljanje sektorske podrške muzici kao doprinos muzičkom sektoru uz postojeće mogućnosti sufinanciranja kroz kategorije podrške za Evropske projekte saradnje, Evropske mreže i Evropske platforme. Uopšteno govoreći, takva bi sektorska podrška bila usmjerena na promociju evropske raznolikosti i talenata, kompetitivnost muzičkog sektora te poboljšani pristup građana muzici i njenoj raznovrsnosti.

Pripremnom mjerom Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent nastoji se otvoriti put ka uspostavljanju takve sektorske podrške raspisivanjem konkursnih poziva i poziva na tendere (tendering procedure) kojima se podržavaju oni projekti čiji ciljevi odgovaraju na identifikovane izazove pred muzičkim sektorom.

Tokom 2018. godine raspisan je poziv za tendere pod nazivom European Music Export Strategy. Cilj poziva bio je razviti prijedlog istoimenog dokumenta – evropske strategije za izvoz muzike. Neki od unaprijed definisanih ciljeva strategije uključivali su promociju raznolikosti evropske muzike, podizanje vidljivosti europskih glazbenih talenata i izvan Europe, jačanje konkurentnosti evropskog muzičkog sektora na međunarodnom tržištu. Među očekivanim efektima strategije istaknuto je bolje poznavanje i razumijevanje izvoza muzike od strane donositelja politika na evropskoj i nacionalnim nivoima.

Na izradi dokumenta radio je partnerski konzorcij na čelu s le bureau export (FR), dok su ostali partneri bili Music Austria (AT), KEA European Affairs (BE) i Factory 92 (DE) uz doprinose brojnih drugih evropskih organizacija i stručnjaka.

Music Moves Europe – A European Music Export Strategy objavljena je u izdanju Evropske komisije te je dostupna za preuzimanje na sljedećem linku.

 

Izvor (tenderska dokumentacija).