Preparatory Action Music Moves Europe: Implementing steps to develop and promote European Music Export

music moves europe
Datum
KULTURA

Poziv na podnošenje ponuda za konkurs za istraživanje i realizaciju mogućih pristupa izvozu evropske muzike, kojim će se identificirati i podržati jedna ponuda.

Osim što je velik faktor evropske kulturne raznolikosti, s ostvarenim prihodima preko 25 milijardi eura i kao treći najveći poslodavac u kulturnom i kreativnom sektoru, evropska muzička industrija bitan je i privredni sektor EU. Počevši od 2015. godine, inicijativa Music Moves Europe postala je okvir za djelovanje Evropske komisije u osmišljavanju ciljane podrške evropskom glazbenom sektoru. Kao dio istoimene pripremne mjere, tijekom 2018. godine raspisan je poziv za podnošenje ponuda, čiji su konačni rezultati analize objedinjene u studiji na temu izvozne strategije za evropsku muziku, Music Moves Europe – A European Music Export Strategy.

Opšti cilj ovog poziva na podnošenje ponuda jeste identificirati jednog nositelja realizacije koji će se nadovezati na zaključke predstavljene u studiji i provesti neke od koraka koji se njome predlažu.

Specifični ciljevi poziva uključuju među ostalim:

    * analizu efekata pandemije virusa COVID-19 na izvoz europske muzike unutar EU i šire,
    * ispitivanje novih pristupa izvozu evropske muzike u novonastalom okruženju,
    * podizanje kapaciteta aktera evropskog muzičkog sektora – posebno u državama slabije razvijenog muzičkog ekosistema,
    * doprinos oporavku evropskog muzičkog ekosistema nakon krize izazvane globalnom pandemijom,
    * dr.

Ovim Pozivom identificirati će se i podržati jedna ponuda, a na raspolaganju su predviđena sredstva u iznosu do 400.000 EUR.

Aplikanti mogu nastupati samostalno ili kao grupa.

Realizacija će se definirati sklapanjem direktnog ugovora s Evropskom komisijom na period od najduže 22 mjeseca. Rok za podnošenje ponuda je 24. septembra 2020. godine do 13:00 sati po Bruxelleskom vremenu.

Uslovi realizacije i predviđene aktivnosti detaljno su definisani konkursnom dokumentacijom, koja je dostupna putem Tenders Electronics Daily (polje Documents Library).