Preparatory Action Music Moves Europe: Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem

music moves europe
Datum
KULTURA

Evropska komisija ovim će Pozivom podržati rad jednog partnerskog konzorcija koji će razviti i provesti inovativan i efikasan sistem raspodjele sredstava krajnjim korisnicima u muzičkom sektoru.

U okviru pripremne mjere Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent za 2020. godinu otvoren je poziv za podnošenje prijava kojim se nastoji odgovoriti na potrebu pružanja podrške zelenom, digitalnom, pravednom i otpornom oporavku europskog glazbenog ekosistema, kao i njegovom daljnjem razvoju nakon krize izazvane virusom COVID-19, a sve s krajnjim ciljem veće održivosti sektora.

Evropski muzički ekosistem ubraja se među područja kulture najteže pogođena aktualnom krizom izazvanom pojavom novog koronavirusa, s dosad neviđenim efektom na čitav lanac vrijednosti muzičkog sektora i akumulirane značajne gubitke. Kratkoročne posljedice krize na različitim se nivoima saniraju donošenjem vanrednih mjera, no potrebni su dodatni koraci kako bi se omogućio oporavak muzičkog sektora na održiv način, prilagođavanje novoj stvarnosti i novim trendovima te u konačnici dugoročno veća otpornost sektora.

 

Evropska komisija ovim će Pozivom podržati rad jednog partnerskog konzorcija koji će imati za zadatak razviti i provesti inovativan i efikasan program pružanja podrške – drugim riječima, sistem raspodjele sredstava krajnjim korisnicima u muzičkom sektoru, zasnovan na procjeni njihovih stvarnih potreba.

 

    Ukupni budžet u okviru ovog Poziva iznosi 2.500.000 EUR.

Sufinanciranje Europske komisije može iznositi do 90% ukupnog budžeta.

Za sufinanciranje projekata krajnjih korisnika predviđen je ukupni iznos od 2.300.000 EUR, dok se sufinanciranje troškova realizacije definiše maksimalnim iznosom od 200.000 EUR.

 
Prihvatljivi aplikanti:

1. javne ili privatne organizacije sa svojstvom pravnog lica:

    * neprofitne organizacije (privatne ili javne);
    * tijela javne uprave (državna, regionalna, lokalna);
    * međunarodne organizacije;
    * subjekti koji ostvaruju dobit.

(Prijave nisu otvorene za fizičke osobe.)

2. konzorcij koji čine najmanje dva partnera.

 

Rok za podnošenje prijava je 30. oktobar 2020. godine.

Puni tekst Poziva, aplikacijsku dokumentaciju i uputstva o postupku podnošenja prijava proučite ovdje.

 

Evropska komisija najavljuje izbor konzorcija do kraja 2020. godine kako bi se osigurana sredstva dodijelila krajnjim korisnicima što je ranije moguće u 2021. godini.

Dodatna je svrha ovog Poziva doprinos daljem razvoju ciljane podrške muzičkom sektoru (Music Moves Europe) koji će biti dijelom i sljedećeg programa Kreativna Evropa za period 2021-2024.