Prva organizacija iz Srebrenice nagrađena od strane Kreativne Evrope

Kuća dobrih tonova Srebrenica
Status
Program
KULTURA

“Kuća dobrih tonova” iz Srebrenice je jedna od pet bosanskohercegovačkih organizacija koje su dobile sredstva iz fonda Kreativna Evropa, u okviru konkursa za podršku projektima kulturne saradnje objavljenog krajem 2019. godine za projekat pod nazivom “Songs for Europe” (SfE). “Songs for Europe” ima za cilj kreiranje online baze podataka/biblioteke i definiranje najbolje prakse muzičke pedagogije kroz inovativne i efektivne IT metoda/programe za oblast horskog pjevanja.

SfE projekt se fokusira na dijelenje znanja i razvoja IT alata/programa koji mjere pažnju, angažman i pjevačke performanse studenata i mladih umjetnika. SfE će također kreirati online bazu podataka/biblioteku sa pedagoški relevantnim repertoarom i analiziranim nastavnim sekvencama koje će biti dostupne javnosti, školama i svim ostalim organizacijama iz oblasti muzičke edukacije.

Ismar Porić

“Velika je čast za organizaciju “Kuća dobrih tonova” da bude dio jednog velikog međunarodnog projekta i dio tima koji radi na kreiranju inovativne i efektive metodologije rada iz oblasti muzičke edukacije. U projekat su uključeni međunarodne organizacije kao što su El Sistema i Superar i čitav projekt će biti pod vodstvom prof. Geralda Wirtha, koji je predsjednik i umjetnički direktor Bečkih dječaka. Sama spoznaja da kao ravnopravni partneri ulazimo u projekt sa ovakvim svjetski priznatim stručnjacima i međunarodnim organizacijama nam predstavlja veliku čast i potvrdu kvalitete naše organizacije”, kaže Ismar Porić, izvršni direktor organizacije „Kuće dobrih tonova“ i koordinator projekta „Songs for Europe“ koji je nagrađen od strane fonda Kreativna Evropa.