Desk Kreativna Evropa u posjeti Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica u Livnu

Franjevački muzej i galeriju Gorica u Livnu
KULTURA

Desk Kreativna Evropa BiH je krajem jula posjetio Franjevački muzej i galeriju Gorica u Livnu. U razgovoru između Dražene Džeko, ravnateljice Muzeja i Aide Kalender, voditeljice Deska Kreativna Evropa za BiH naglašeno je da se mogućnosti fonda Kreativna Evropa ne koriste dovoljno u Livnu i Hercegbosanskoj županiji. Ravnateljica Džeko je naglasila kako je Muzej učestvovao nekoliko puta u projektima IPA, ali da nemaju iskustvo sa Kreativnom Evropom. Naročito je za Muzej zanimljiv konkurs za projekte kulturne saradnje u sklopu Kreativne Evrope koji se objavljuje svake godine na jesen. Muzej posjeduje i partnerstva sa srodnim ustanovama u drugim evropskim državama, što je odličan preduslov za izgradnju kvalitetne aplikacije za Kreativnu Evropu.