Desk Kreativna Evropa u posjeti Hercegbosanskoj županiji

HB županija
KULTURA

Desk Kreativna Evropa BiH je krajem jula posjetio Livno. Tamo se voditeljica Deska Aida Kalender susrela sa ministrom u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Petrom Galićem. Kalender je informirala ministra Galića o svim mogućnostima koje kulturnom i kreativnom sektoru iz ove županije stoje na raspolaganju kroz program Kreativna Evropa. Ministar Galić je naglasio da Hercegbosanska županija učestvuje u EU projektima i da je rezerviran fond za kofinansiranje za slučaj da neki od aplikanata iz ove županije dobije EU sredstva. Međutim, u ovoj županiji još uvijek nisu imali iskustava sa apliciranjem na fond Kreativna Evropa, mada je naglašeno da zasigurno postoji nekoliko pravnih lica koja imaju organizacioni i kreativni kapacitet za izradu ovih aplikacija. Izražena je spremnost da se Ministarstvo angažira u mapiranju ovih pravnih lica, te organizaciji edukativnih treninga za apliciranje na fond Kreativna Evropa u saradnji sa Deskom KE za BiH.