CREATIVES UNITE - nova online platforma za evropske kulturne i kreativne profesionalce

Creatives Unite
MEDIA

Kao odgovor na ozbiljnu zdravstvenu krizu koja je imala negativan uticaj na mnoge sektore ekonomije, posebno kulturne i kreativne industrije, kreativci su ostali kreativni i iz ove situacije izlaze sa mnogo pozitivnih inicijativa. Tehnološke mogućnosti i pogodna priroda ovog sektora uticale su da Kreativna Evropa pokrene Creatives Unite - novu online platformu za evropsku kulturnu i kreativnu industriju pogođenu virusom Covid 19. Ovo je prostor kreiran specifično za profesionalce kao mjesto za razgovor, razmjenu informacija i resursa i stvaranje inovativnih rješenja.
Ovom platformom upravljaju European Creative Hubs Network i Goethe-Institut. Pozivamo Vas da nas posjetite i doprinesete razvoju ove platforme na www.creativesunite.eu.