NOVI DOKUMENT EVROPSKE KOMISIJE POVODOM PANDEMIJE VIRUSA COVID-19

MEDIA

Zbog trenutne vanredne situacije na svjetskom nivou izazvane pandemijom virusa COVID-19, veliki broj aktivnosti u okviru programa Kreativna Evropa - planirane ili tekuće - su otkazane ili će biti odgođene. Evropska Komisija je preduzela mjere sigurnosti i zaštite svih učesnika/korisnika programa Kreativna Evropa, s ciljem pomoći korisnicima kao i ostalim sudionicima programa u suočavanju sa negativnim posljedicama krize, istovremeno poštujući sve restriktivne mjere poduzete na nacionalnom nivou.
Zbog prilagođavanja na novonastalu situaciju na najrazumniji mogući način, Komisija će u saradnji sa Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA) i računajući na podršku Deskova širom Evrope, nastaviti sa pojašnjavanjem i pojednostavljivanjem primjena pravila i postupaka kad je to potrebno i davanjem odgovora na postavljena pitanja i na ona koja se mogu pojaviti u bliskoj budućnosti.
S tim ciljem je Komisija izdala sljedeći Q&A dokument u kojem su dati odgovori na najčešće postavljana pitanja, a koji će se redovno ažurirati kako bi se uzela u obzir svaka promjena trenutne situacije.