Produženi rokovi za prijavu na pozive EACEA-e!

MEDIA

S obzirom na pandemiju svjetskih razmjera izazvanu koronavirusom, Evropska komisija i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) donijele su odluku o produženju rokova za prijavu na dva njihova poziva:

1) Internetska promocija AV djela (EACEA/23/2019)
- novi rok: 5. maj 2020. do 17h
- više detalja na linku

2) Filmski festivali (EACEA/26/2019)
- novi rok: 21. maj 2020. do 17h
- više detalja na linku