Posljedice koronavirusa na sprovođenje MEDIA potprograma!

MEDIA

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) izdala je obavještenje za korisnike podrške MEDIA potprograma čije su aktivnosti onemogućene zbog širenja virusa COVID-19.

 

Obavještenje za korisnike/izvođače/stručnjake

 

U slučaju da je sprovođenje projekata ili ugovora onemogućeno kao posljedica širenja virusa COVID-19, prvi korak koji korisnici/izvođači/stručnjaci moraju poduzeti je kontaktiranje s Izvršnom agencijom (EACEA-om) putem e-maila odgovornog voditelja projekta s kojim ste obično u kontaktu ili funkcionalne adrese samog poziva i detaljno opisati probleme i njihov uticaj na sprovođenje projekta.
U svakom slučaju primijeniće se sljedeće mjere fleksibilnosti:

1) Prihvatljivost troškova u tekućim radnjama ili ugovorima:
Ako su pojedinci koji bi trebali sudjelovati u radnjama mobilnosti, sastancima ili događanjima spriječeni u tome, npr. zbog nedavnog kontakta s osobom oboljelom od virusa ili njihove prisutnosti u području koje se smatra visokorizičnim, EACEA može smatrati prihvatljivim* troškove putovanja ili smještaja koji se nisu mogli otkazati i koji se ne refundiraju iz drugih izvora, pod uslovom da korisnici/izvođači/stručnjaci predaju odgovarajuću popratnu dokumentaciju vezanu uz taj slučaj (naročito ako su zatražili povrat troškova i da je molba odbijena).
*Ako ispunjavaju opšte uslove prihvatljivosti utvrđene ugovorom/odlukom ili ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

2) U slučajevima  gdje COVID-19 spriječava sprovođenje projekta ili ugovora:
Ako je izvršenje ugovora onemogućeno zbog djelovanja virusa COVID-19 (npr. zbog nedostupnosti ključnog osoblja, nemogućnosti obavljanja posla u zoni zahvaćenoj virusom ili bilo kojeg drugog slučaja koji se može smatrati „višom silom“), EACEA može prihvatiti zamjenske aktivnosti ili odgodu izvedbe projekta. To bi se moglo učiniti putem opravdanog zahtjeva korisnika/izvođača/stručnjaka za izmjenu ugovora, uključujući produženje perioda izvedbe projekta.

Dokumentacija: Korisnici/izvođači/stručnjaci moraju prikupiti i čuvati relevantnu dokumentaciju koja će možda biti potrebna u kasnijoj fazi kako bi se dokazala i opravdala svaka donesena odluka koja ima uticaja na sprovođenje projekta (pogotovo s finansijskog tačke gledišta). Nova obaviještenja mogu uslijediti s obzirom na razvoj situacije.