Portugalska opština Lousada- traži partnere

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Portugalska opština Lousada traži partnere za projekat Kreativne Evrope. Oni su bili partneri u dva prethodna projekta manjeg obima i sada su spremni da budu lider konzorcija.

Ciljevi:
• Tradicija kao polazna osnova za inovacije;
• Integracija i aktivno učešće izbjeglica u procesu umjetničkog razvoja;
• Oporaviti i oživjeti tradicije predaka;
• Reinterpretacija grotesknih figura s novim savremenim izgledom;
• Okupljanje savremenih umjetnika (rezidencijalna i / ili umjetnička radionica);
• Istraživanje osjećaja pripadnosti nekom mjestu (koje pripada svima);
• Korištenje resursa koje nam daje priroda;

Temeljne osi za istraživanje: pojedinac-kolektiv | tradicionalno revolucionarno.

KONTAKT:

Artur Pinto – International Projects Manager, artur.pinto@cm-lousada.pt

http://www.cm-lousada.pt/