Bijenale zapadnog Balkana (BoWB) Grčka- traži partnere

Bijenale zapadnog Balkana

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Bijenale zapadnog Balkana (BoWB) je inicijativa Laboratorije za istoriju umjetnosti u Školi likovnih umjetnosti na Univerzitetu u Ioannini. To je novi umjetnički i kulturni događaj i ustanova čija je vizija približiti nematerijalnu kulturnu baštinu i vrijednosti zajednice u savremenom kontekstu, u vezi s umjetnošću i novim tehnologijama. Cilj je podržati i prezentirati suvremenu umjetnost koja može uključiti aspekte nematerijalne kulturne baštine grčke i zapadnobalkanske zajednice, kao i evropskog i međunarodnog područja.

BoWM je zainteresovan da bude angažovan kao partner u projektima vezanim za kulturnu saradnju, koji pokrivaju kulturno nasljeđe, savremenu umjetnost, nove medije, razvoj publike, razvoj novih kulturnih poslovnih modela, razvoj inovativne obrazovne metodologije.

KONTAKT:

History of Art Laboratory, School of Fine Arts, University of Ioannina, University campus, PO 1186, 45110 Ioannina, Greece

E-mail:
Christos Dermentzopoulos biennalebowb@gmail.com
Fotis Skouras fskouras@gmail.com

Website: www.bowb.org

Social Media: https://www.instagram.com/bowb.biennaleofwesternbalkans/
https://www.facebook.com/bowb.biennaleofwesternbalkans
https://twitter.com/bowbiennale