Urban Foundation- traži partnere

Urban Foundation

POTRAGA ZA PARTNERIMA- Urban Foundation sa sjedištem u Jerevanu, Armenija traži partnere na projektu pod radnim nazivom: Bajke o sjeveru i jugu: Stvaranje partnerstva između H.C. Muzej Andersena u Odense, Danska i muzeja H. Tumanyan u Jerevanu, Armenija.

Urban Foundation svoje aktivnosti provodi u pravcima demokratizacije, tranzicije i ljudskih prava; integrisanog razvoja zajednice; regionalne saradnja i integracije kroz dijalog, bilateralne i multilateralne regionalne inicijative i razmjenu najboljih praksi.

Traže partnerske organizacije koje koriste bajke, dječje priče i izvedbene umjetnosti, i mogu obogatiti ovaj projekt svojom stručnošću ili pružanjem platforme za prikazivanje radova autora u fokusu. Festival bajke (pozorište) bio bi savršen partner za saradnju.

KONTAKT:

info@urbanfoundation.am

http://urbanfoundation.am/