MEDIA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram MEDIA nastavak je uspješnog Programa MEDIA 2007. 

Osnovni ciljevi potprograma MEDIA su: 

1. Jačanje kapaciteta audiovizuelnog sektora: 

  • korisnicima prenijeti znanje, vještine i iskustva koja omogućavaju prilagođavanje promjenama na tržištu i digitalnim tehnologijama te upotrebu novih pristupa za razvoj publike i poslovne modele (razvoj projekata s potencijalom za međunarodnu cirkulaciju, pristup tržištima, jačanje međunarodnih koprodukcija, uključujući i televiziju).

2. Podsticaj međunarodne cirkulacije:

  • podrška distribuciji evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike (promocija, filmski odgoj i edukacija, festivali), podrška prodajnim agentima.

Učestvovanje u potprogramu MEDIA moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive: 

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

Objavljen je poziv za prijavu na Art Cinema = Action + Management 2020., međunarodni program usavršavanja za profesionalce koji rade u art-kinima. Radionica će se održavati od 31. avgusta do 6. septembra 2020. godine na ostrvu San Servolo u Veneciji, i okupiće oko 30 trenera i 50 učesnika iz cijelog svijeta.

Sarajevo Film Festival je sedmu godinu zaredom dobio podršku programa Kreativna Evropa putem poziva "Podrška filmskim festivalima", pri čemu je aplikacija SFF-a od svih 95 aplikacija iz brojnih zemalja Evrope uvjerljivo najbolje rangirana sa osvojenih 98,5 poena od mogućih 100.

Udruženje Obala Art Centar Sarajevo je još jednom postiglo uspjeh u okviru poziva Filmski Festivali i osvojilo finansijsku podršku u iznosu od 63 000 evra za svoj projekat Sarajevo Film Festivala.

Otvoren je poziv za European Short Pitch, koji organizuje 

Objavljen je poziv za prijave na ACE 30, napredni program obuke za filmske producente sa iskustvom, koji rade na projektima sa koprodukcijskim potencijalom i usmjerenim na internacionalna tržišta.

Objavljen je poziv za učešće u Screen Leaders 2020, programu usavršavanja namijenjenom profesionalcima na vodećim pozicijama u kompanijama u oblasti filmske industrije, televizije, animacije, videoigara, postprodukcije, VFX-a, prodaje, distribucije i bioskopske djelatnosti.

Otvoren je poziv za učešće u ASF - Animation Sans Frontières 2020-21, program obuke u organizaciji European Animation Development Lab-a.

Otvoren je konkurs za prijavu učešća mladih filmskih profesionalaca iz Jugoistočne Evrope i Južnog Kavkaza u programu Talents Sarajevo 2020, koji će se održati u okviru 26.

Otvoren je poziv za prijavu učešća u Cinekid Script LAB, šestomjesečnom programu usavršavanja pisanja scenarija za dječije filmske projekte.

Produžen je rok za prijavu na MFI Script 2 Film 2020., radionicu Mediteranskog filmskog instituta za razvoj scenarija.