KULTURA

Kreativna Evropa  je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. Program Kreativna Evropa je nastavak prethodnih programa Kultura 2007-2013  i Media 2007 koji su sada kao potprogrami Kultura i MEDIA objedinjeni u jedan program.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine i započeo je 1. januara 2014. Sa svojim fleksibilnim interdisciplinarnim pristupom, Program je usmjeren na potrebe kulturnih radnika iznesene u širem procesu javnih konsultacija. Za razdoblje 2014–2020 ukupni budžet Kreativne Evrope iznosi 1.46 milijardi eura što je 9% više sredstava od prethodnog programa. 

Potprogram Kultura nastavak je uspješnog EU Programa Kultura 2007-2013. U Potprogramu mogu učestvovati sve javne ili privatne organizacije koje djeluju u sektoru kulture, registrovane kao pravna lica najmanje dvije godine sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.  

Osnovni ciljevi potprograma Kultura su:

1. Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih sektora za međunarodno djelovanje:

  • uspostavljanje vještina, kompetencija i znanja za pristup digitalnim tehnologijama i upotreba inovativnih pristupa za razvoj publike te novih poslovnih modela,
  • međunarodno umrežavanje kulturnih radnika u Evropi i izvan nje,
  • jačanje kapaciteta evropskih kulturnih organizacija i međunarodno umrežavanje kako bi se olakšao pristup mogućnostima koje nudi Program.

2. Podsticaj međunarodne mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika te cirkulacija evropskih umjetničkih i kulturnih djela:

  • međunarodne turneje, izložbe, predstave, festivali, razmjene i sl.,
  • cirkulacija evropske književnosti s ciljem dosezanje šire dostupnosti, 
  • razvoj publike kao sredstva za buđenje interesa za evropska kulturna / kreativna djela i kulturnu baštinu te poboljšanje pristupa.

Učestvovanje u potprogramu Kultura moguće je ostvariti kroz sljedeće pozive:

Rokove za prijavu možete pronaći u okviru pojedinačnih poziva. Projekti se prijavljuju i elektronskim i poštanskim putem i to direktno Evropskoj komisiji odnosno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu.
 

Napomena

Svaka organizacija koja namjerava aplicirati najprije mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog

 

 

Udruženje „Zvrk“ i njegov istoimeni internacionalni festival savremenog plesa je suorganizator i partner EU projekta „Shapers“, koji se bavi temom savremene koreografske umjetnosti u javnom prostoru. Okuplja pet partnera iz mediteranskih zemalja – Francuske, Maroka, Španije, Bosne i Hercegovine i Egipta.

Podsjećamo na policy studiju za model uspostavljanja Deska Kreativna Evropa za BiH.

Desk Kreativna Evropa BiH posjetio je Zimski salon knjige kojeg organizuje TKD "Šahinpašić" doo Sarajevo  od 13. do 24. decembra (od 10.00 do 19.00 sati) u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum u Centru Skenderija.

Intervju sa voditeljicom Deska Kreativna Evropa za BiH, Aidom Kalender u dnevnom listu Oslobodjenje.

Nagrada Europske unije za kulturnu baštinu / nagrada „Europa Nostra“ je najprestižnija europska nagrada u oblasti baštine. Svake godine, nagrađuju se najistaknutija dostignuća u oblasti baštine iz cijele Europe.

24. maja 2016. u Madridu svečano su uručene nagrade Europa Nostra za kulturno naslijeđe. Ova nagrada se dodjeljuje uz podršku EU programa Kreativna Evropa svake godine za najveća dostignuća u oblasti konzervacije, istraživanja i edukacije, te posvećenosti radu u oblasti kulturnog naslijeđa.

 

Tanja Stupar-Trifunović, književnica iz Banjaluke, dobitnica je Nagrade Evropske Unije za književnost (European Union Prize for Literature-EUPL) za 2016.-u godinu,  za svoj roman "Satovi u majčinoj sobi".

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini organizuje seriju brifinga za novinare u cilju informisanja predstavnika medija  o najznačajnijim temama i projektima koje EU podržava u BiH kako bi im se pomoglo u istraživanju te omogućilo bolje i kvalitetnije izvještavanje o aktivnostima EU.

U Sarajevu je 11. novembra 2015. godine u Parlamentu BiH održan Info dan o fondovima Evropske unije u oblasti kulture, dostupnim aplikantima iz BiH.