Televizijsko prikazivanje evropskih audiovizuelnih djela

kreativna evropa media televizija
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: EACEA 20/2019
Rok(ovi) za prijavu: 14. maj 2020
Datum objavljivanja poziva: 19. septembra 2019

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Produkciji i distribuciji evropskih televizijskih programa koji imaju potencijal da se prikazuju u Evropskoj uniji i šire.

Kome su namijenjena ova sredstva?

Aplikanti moraju da budu registrovani u jednoj od zemalja članica MEDIA potprograma i u većinskom vlasništvu državljana te zemlje. Moraju da budu nezavisni, da im je audiovizuelna produkcija glavna djelatnost i da posjeduju većinska prava na projekat.

Koliki je budžet?

Ukupni budžet se procijenjuje na 12.5 miliona evra, a sredstva će biti podijeljena u dva roka. Dostupna bespovratna sredstva će se dijeliti u zavisnosti od vrste produkcije:

 • igrani i animirani projekti mogu da se prijave za najviše 12,5% ukupnog produkcijskog budžeta (maksimalan iznos na koji mogu da se prijave je 500 000 evra)
 • kreativni dokumentarci mogu da se prijave najviše za 20% ukupnog budžeta (maksimalan iznos na koji mogu da se prijave je 300 000 evra).

Grantovi od 1 milion evra (ili 10% ukupnih prihvatljivih troškova, koji god da je niži iznos) su dostupni projektima koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • prvi serijal TV drame minimalnog trajanja od 6 x 45 minuta
 • koprodukcija najmanje dvije produkcijske kuće iz različitih zemalja članica MEDIA potprograma
 • najmanji prihvatljiv produkcijski budžet iznosi 10 miliona evra.

Koje aktivnosti su prihvatljive?

Programi moraju da budu namijenjeni prvenstveno za televizijsko prikazivanje i moraju da ispunjavaju sljedeće uslove dužine trajanja:

 • Drama (pojedinačni ili serijal) – najmanje 90 minuta
 • Animacija (pojedinačni ili serijal) – najmanje 24 minuta
 • Kreativni dokumentarci (pojedinačni ili serijal) – najmanje 50 minuta.

Kada su u pitanju dramske serije, mogu se prijaviti samo nastavci, druga, treća i naredne sezone. Program moraju većinski producirati kompanije registrovane u zemljama članicama MEDIA potprograma sa značajnim brojem profesionalaca iz tih zemalja. Prava prikazivanja moraju da se vrate sa emitera na producenta najviše nakon 7 godina ukoliko su prava kupljena prije realizacije programa ili 10 godina ukoliko je u pitanju koprodukcija.

Kada se prijaviti?

Aplikanti bi u trenutku prijave projekta trebalo da imaju garantovano najmanje 50% ukupnog produkcijskog budžeta iz drugih izvora finansiranja. Najmanje 50% ukupnog finansiranja mora da bude iz evropskih izvora. Ugovore sa najmanje tri emitera iz tri zemlje članice MEDIA potprograma (ambicioznije aplikacije moraju da imaju i više od ovog broja). Aplikacije mogu da se podnesu najkasnije do prvog dana snimanja.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga.

Koji dokumenti se moraju priložiti uz e-formular?

Sljedeći dokumenti se moraju priložiti uz e-formular:

 • Aneks 1 – detaljan opis projekta
 • Aneks 2 – budžet i finansijski plan
 • Aneks 3 – izjava o istinitosti podataka (Declaration on applicant’s honour)
 • Aneks 4 – iskustvo kopmanije

Dokumenti koji treba da se pošalju u sklopu aplikacije:

Sljedeći dokumenti moraju da se dostave Agenciji (štampana verzija i na USB memoriji ili CD-ROM-u) preporučenom poštom/brzom poštom najkasnije dvije nedjelje nakon online prijave:

 • Kopiju potvrde o prijemu prijave
 • Detaljan produkcijski budžet (u evrima)
 • Dodatne umjetničke materijale
 • Biografije reditelja i producenta
 • Dokaze o finansiranju (potpisana pisma namjere, ugovore, memorandume o razumijevanju)
 • Link do trejlera/tizera projekta (ukoliko postoji)

Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluaciju projekata iz Evrope vrši Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) uz pomoć stručnjaka iz audiovizuelne industrije koji su specijalizovani za datu oblast.

Evaluacija se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Relevantnosti projekta i evropska dodana vrijednost
 • Kvaliteta sadržaja i aktivnosti
 • Diseminacije projektnih rezultata, uticaja koji projekat planira da ostvari i njegove održivosti
 • Kvaliteta projektnog tima

Detaljnije informacije u procesu evaluacije možete pronaći u Smjernicama (Guidelines).