Razvoj videoigara

kreativna evropa media videoigre
Datum
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 19/2019
Rok(ovi) za prijavu: 12. februar 2020
Datum objavljivanja poziva: 19. septembar 2019

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Razvoju narativnih video igara (od koncepta do prve verzije prototipa koji može da se igra), bez obzira na planirani metod distribucije ili platforme za koje će biti namijenjene u cilju komercijalne eksploatacije.

Kome su namijenjena ova sredstva?

Aplikanti moraju da budu registrovani u jednoj od zemalja članica MEDIA potprograma i u većinskom vlasništvu državljana te zemlje. Moraju da budu registrovani najmanje 12 mjeseci i da imaju produkciju video igara naslovljenu kao glavnu poslovnu aktivnost. Moraju da budu većinski vlasnici projekta za koji traže podršku.

Aplikanti moraju da dokažu da su razvili/producirali jednu narativnu igru do trenutka prijave. Ova igra mora da:

 • Bude producirana od strane kompanije aplikanta (lični doprinosi ili radovi izvršeni po narudžbi druge kompanije se neće uzimati u razmatranje)
 • Je imala komercijalnu distribuciju (dokaz će biti relevantan izvještaj o prodaji iz kog će se vidjeti prihodi ostvareni u prethodne dvije godine).

Fizička lica, grupe kompanija i pravna tijela koja rade u javnom interesu (npr. univerziteti, fondacije, udruženja) ne mogu da se prijave na grant.

Koliki je budžet?

Iznosi granta mogu da se kreću od 10 000 do 150 000 evra i mogu da čine najviše 50% ukupnog budžeta projekta.
Ukupan budžet za sufinansiranje projekata iznosi oko 3,78 miliona evra.

Koje aktivnosti su prihvatljive?

Podržane igre moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • originalnost, inovativnost i umjetničku vrijednost
 • kulturnu raznolikost naspram mainstream djela
 • izražen evropski kulturni identitet i nasljeđe
 • interaktivnost i narativnu komponentu
 • visok kvalitet u smislu same igre, korisničkog iskustva i umjetničkog izraza
 • komercijalni potencijal kako na evropskom tako i na međunarodnom tržištu
 • prekogranični potencijal

Faza produkcije predloženog projekta ne smije da počne 8 mjeseci od dana podnošenja prijave.
Sljedeće vrste projekata nisu prihvatljive (ovo se odnosi i projekat koji je dokaz o iskustvu i na projekat za koji se traži finansijska podrška):

 • referentni radove (enciklopedije, atlasi, katalozi, baze podataka i slično)
 • “uradi sam” radovi (vodiče, priručnike i slično)
 • alati i softverske usluge koje za cilj imaju isključivo tehnološki razvoj i/ili dalji razvoj već postojećih koncepata u video igri
 • infromativne ili isključivo transakcione usluge
 • projekti koji promovišu turizam
 • multimedijalne umjetničke projekti i instalacije
 • internet sajtovi koji jesu ili su posvećeni društvenim platformama, društvenim mrežama, internet forumima, blogovima i sličnim aktivnostima
 • projekti koji sadrže pornografski materijal ili koji zagovaraju rasizam i nasilje
 • promotivna djela koja su dio promotivne kampanje ili reklamiranja određenog brenda i/ili proizvoda
 • institucionalne produkcije koje za cilj imaju promociju određenih organizacija ili njihovih aktivnosti
 • platforme za igre
 • (interaktivne) elektronske knjige, igrani filmovi, animacije, dokumentarni filmovi
 • pazl igre, igre memorije, sportske igre, trkačke igre, igre koje se fokusiraju na ritam/pjevanje/plesanje, društvene igre, kvizovi, igre za zabavu naspram borbenih igara, igre sa riječima i “spelovanjem”, igre sa brojevima, mozgalice.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga.

Koji dokumenti se moraju priložiti uz e-formular?

Sljedeći dokumenti se moraju priložiti uz e-formular:

 • Aneks 1 – detaljan opis projekta
 • Aneks 2 – budžet i finansijski plan
 • Aneks 3 – izjava o istinitosti podataka (Declaration on applicant’s honour)
 • Aneks 4 – iskustvo kopmanije
 • Aneks 5 – Razno (word ili pdf dokument koji sadrži dodatne materijale o predloženom projektu u slobodnoj formi)

Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluaciju projekata iz Evrope vrši Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) uz pomoć stručnjaka iz audiovizuelne industrije koji su specijalizovani za datu oblast.
Evaluacija se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Relevantnosi projekta i evropska dodana vrijednost
 • Kvaliteta sadržaja i aktivnosti
 • Diseminacije projektnih rezultata, uticaja koji projekat planira da ostvari i njegove održivosti
 • Kvaliteta projektnog tima
 • Inovativnog karaktera

Detaljnije informacije u procesu evaluacije možete pronaći u Smjernicama (Guidelines).