Međunarodni koprodukcijski fondovi

kreativna evropa media međunarodni koprodukcijski fondovi
Datum
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: EACEA 29/2019
Rok(ovi) za prijavu: 15. januar 2020
Datum objavljivanja poziva: 19. decembar 2019

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Radu međunarodnih koprodukcijskih fondova – uključujući i finansijsku podršku sljedećim projektima:

 • produkciju igranih, animiranih i dokumentarnih filmova dužih od 60 minuta namijenjenih za bioskopsko prikazivanje
 • sprovođenje konkretne distribucijske strategije kako bi se poboljšala cirkulacija podržanih djela

Kome su namijenjena ova sredstva?

Aplikanti moraju da budu:

 • registrovani u jednoj od zemalja članica MEDIA potprograma i budu u većinskom vlasništvu državljana ovih zemalja
 • imaju koprodukcijski fond koji je pravno uspostavljen i važeći najmanje 12 mjeseci, a osnovna djelatnost je podrška međunarodnih koprodukcija
 • Prihvatljive treće strane koje ovaj fond podržava će biti audiovizuelni subjekti registrovani u jednoj od zemalja članica MEDIA potprograma koji su u direktnom ili većinskom vlasništvu državljana ovih zemalja.

Koliki je budžet?

Ukupni budžet je 1,5 miliona evra.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Koji dokumenti se moraju priložiti uz e-formular?

Uz aplikaciju moraju se dostaviti i sljedeći dokumenti:

 • Aneks 1 – Detaljan opis projekta
 • Aneks 2 – Izjava o istinitosti podataka (Declaration on applicant’s honour)
 • Aneks 3 – Budžet i finansijski plan
 • Aneks 4 – Formular o finansijskoj sposobnosti (Financial Capacity Form)

Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluaciju projekata iz Evrope vrši Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) uz pomoć stručnjaka iz audiovizuelne industrije koji su specijalizovani za datu oblast.
Evaluacija se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Relevantnosti projekta i evropske dodane vrijednosti
 • Kvaliteta sadržaja i aktivnosti
 • Diseminacije projektnih rezultata, uticaja koji projekat planira da ostvari i njegove održivosti
 • Kvaliteta projektnog tima.

Više detalja o ovom pozivu možete pročitati u Smjernicama.