Distribucija – selektivna podrška

kreativna evropa media distribucija selektivna podrška
Datum
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: EACEA/21/2019
Rok(ovi) za prijavu: 16. juni 2020.
Datum objavljivanja poziva: decembar 2019

 

 

Čemu se namijenjena ova sredstva?

Transnacionalnoj distribuciji evropskih filmova. Ovom šemom finansiranja pruža se podrška grupama distributera da prikazuju one nenacionalne filmove koji nisu sami po sebi isplativi na tržištu. Zbog ove podrške evropska publika dobija mnogo širu ponudu filmova.

Kome su namijenjena ova sredstva?

Grupama distributera (najmanje 7 distributera po grupi) koji su registrovani i vrše poslovnu djelatnost u različitim zemljama članicama MEDIA potprograma, i u većinskom su vlasništvu državljana ovih zemalja. Grupisanje treba da koordinira prodajni zastupnik filma. Aplikanti treba da budu uključeni u komercijalne aktivnosti osmišljene za privlačenje publike kako bi se doprinijelo boljoj bioskopskoj eksploataciji.

Koliki je budžet?

Ukupni budžet iznosi 9,75 miliona evra. Za filmove čiji je produkcijski budžet ispod 3 miliona izdvojeno je oko 25% ovog budžeta.
Grantovi su dostupni za finansiranje marketinških kampanja za nenacionalne evropske filmove. Jednokratne sume u iznosu od 2 800 do 150 000 evra će se dodijeliti svakom distributeru u skladu sa brojem projekcija tokom prve sedmice prikazivanja filma.

Koji aktivnosti su prihvatljive?

Da bi se film smatrao prihvatljivim mora da ispuni sljedeće kriterijume:

 • mora da bude igrani, animirani ili dokumentarni film minimalnog trajanja 60 minuta
 • autorsko pravo za film ne smije biti uspostavljeno prije 2014. godine
 • ne smije uključivati druge sadržaje (operu, koncerte, izvođenja) reklame, pornografiju ili materijale koji podržavaju rasizam
 • najviši prihvatljivi budžet filma je 10 miliona evra ukoliko dolazi iz Francuske, Njemačke, Italije, Španije ili Velike Britanije
 • mora da bude većinska produkcija kompanija registrovanih u zemljama članicama MEDIA potprograma
 • mora biti proizveden uz značajno učešće stručnjaka iz gore navedenih zemalja.

Bioskopsko prikazivanje filma (ne uključujući pretpremijere i posebna prikazivanja) mora da počne na dan/nakon podnošenja prijave ili u periodu od 18 mjeseci od roka za podnošenje prijave.
Kako bi aktivnost bila prihvatljiva, mora biti najmanje pet prikazivanja filma tokom prve sedmice objave filma.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga.

Koji dokumenti se prilažu uz e-formular?

Sljedeći dokumenti moraju da se prilože uz e-formular:

Koordinatori:

 • Izjava o istinitosti podataka (Declaration of Honour)
 • Finansijski plan potpisan od strane glavnog producenta filma

Distributeri:

 • Izjava o istinitosti podataka (Declaration of Honour)
 • Distribucijski ugovor za datu teritoriju, potpisan od strane pravnog zastupnika


Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluaciju projekata iz Evrope vrši Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) uz pomoć stručnjaka iz audiovizuelne industrije koji su specijalizovani za datu oblast.
Prihvatljive prijave će se podijeliti u dvije kategorije – mali film (budžet ispod 3 miliona) i srednji film (budžet 3 i više miliona, s tim da je najviši mogući budžet 10 miliona i to za filmove iz Njemačke, Francuske, Španije, Italije i Velike Britanije), a bodovi će se dodijeljivati na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • broj prihvatljivih distributera u grupi, najmanje 7, (1 bod po distributeru)
 • broj distributera koji su stvorili potencijalna sredstva u okviru posljednjeg poziva za podnošenje prijava za Automatsku distribuciju, (1 bod po distributeru)
 • film proizveden u zemlji članici MEDIA potprograma, osim Njemačke, Španije, Francuske, Italije i Velike Britanije, (2 boda).

Grupacija distributera koji predstavljaju dječji igrani film s najvišim brojem bodova biće izabrana bez obzira na poredak prijava u cjelokupnom izbornom postupku.   

Detaljnije informacije u procesu evaluacije možete pronaći u Smjernicama (Guidelines).