SEMINAR ZA PRIPREMU APLIKACIJA U SKLOPU PROGRAMA KREATIVNA EVROPA

kreativna evropa
KULTURA

KONKURS ZA PROJEKTE KULTURNE SARADNJE TOKOM EVROPSKE GODINE KULTURNOG NASLJEĐA 2018 (EACEA 32/2017)

Poštovani/e,


Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina poziva Vas na Seminar za pripremu aplikacija za konkurs projekata kulturne saradnje povodom Evropske godine kulturnog nasljeđa 2018, trenutno otvorenog u sklopu programa Kreativna Evropa. Rok za prijavu projekata je 22.11.2017. godine. Seminar je namijenjen svim pravnim licima registrovanima u sektoru kulture u Bosni i Hercegovini- javnim institucijama, neprofitnim organizacijama i preduzećima. Cilj seminara je prenijeti potrebna praktična znanja kulturnim radnicima kako bi se podržali u procesu pisanja uspješnih aplikacija za EU program Kreativna Evropa. Ovo je ujedno i praktična i konkretna priprema za prijavu na aktuelni otvoreni poziv za projekte kulturne saradnje u okviru potprograma KULTURA. Seminar će se održati u ponedjeljak 16. oktobra 2017. godine u sali Centra za kulturu, Jelićeva 1, Sarajevo.


PROGRAM SEMINARA


10:30 – 11:00 Registracija učesnika
11:00 – 11:10 Otvaranje seminara - Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa BiH
11:10–11:30 O Evropskoj godini kulturnog nasljeđa 2018
11:30 -12:30 Detalji aktuelnog konkursa za projekte saradnje - Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa BiH
12:30 – 13:00 Pauza za kafu
13:00 – 14:00 Koncipiranje i bodovanje projekata, vremenski okvir za početak projekata, prihvatljivi troškovi, budžet projekta - Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa BiH
14:00–14:30 Predstavljanje aktuelnih poziva za partnerstva na projektima kulturne saradnje
14:30- 15:00 Pojedinačne konsultacije sa predstavnicima Deska Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina

Ukoliko želite učestvovati na našem seminaru, obavezno vaše učešće potvrdite na email adresu
Džejna Avdić: dzejna.avdic.akcija@gmail.com najkasnije do četvrtka 12.10. u 19 sati.