Info dan u Bihaću

Info dan Bihac
Datum
KULTURA

Desk Kreativna Evropa BiH je Bihaću u Muzeju AVNOJ-a održao je info dan na kojem je po prvi put kulturnim radnicima Unsko-sanskog kantona predstavljen program Kreativna Evropa.

bihac 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikom broju predstavnika javnog i nezavisnog kulturnog sektora ovog kantona, voditeljica Deska Kreativna Evropa BiH Aida Kalender prezentirala je glavne prioritete potprograma Kultura, te konkurse unutar ovog potprograma najinteresantnije kulturnom sektoru u BiH. 

aida bihac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon prezentacije uslijedila su pitanja i razmjena detalja vezanih za različite aspekte procesa prijave na konkurse Kreativne Evrope. Kulturni radnici USK izrazili su veliki interes i potrebu za organizacijom edukativnih seminara koji bi ih osposobili za pisanje ovako kompleksnih aplikacija kakve su one u sklopu programa Kreativna Evropa.

bihac 2

 

bihac 3