Info dan "Kreativna Evropa" u Tuzli

info dan kreativna evropa

U utorak, 1. decembra 2015. u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla,  održat će se Info dan Deska "Kreativna Evropa" BiH s početkom u 10 sati.

Info dan će voditi Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa za BiH i potprograma "Kultura", te Zoran Galić, šef Deska za potprogram "Media". Oni će ukazati na najznačajnije aspekte aplikacije za program „Kreativna Evropa“ i dati osnovne informacije o mogućnostima učešća, finansijskim i pravnim pravilima Programa, različitim ulogama koje projektni partneri mogu imati te o načinu pronalaska projektnih partnera. Bosna i Hercegovina pristupila je programu Kreativna Evropa 22. jula 2014. godine.

Ulazna karta za BiH iznosi 205.000 EUR na godišnjem nivou, a ukupni budžet dostupan aplikantima za razdoblje 2014-2020 iznosi 1,46 milijardi eura.