Televizijsko prikazivanje evropskih audiovizuelnih djela

kreativna evropa media televizija
Media

Koja je namjena ovog programa? 

Program Kreativne Evrope podržava evropske produkcijske kuće zainteresovane za razvoj televizijskog djela koje pokazuje: 

1. visoku  umjetničku vrijednost, 
2. međunarodni potencijal,
3. saradnju između stručnjaka iz različitih zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA, 
4. unaprijeđenu koprodukciju i cirkulaciju evropskih visokokvalitetnih televizijskih igranih serija.

Šta podržava?

Produkciju televizijskog programa koja uključuje učešće najmanje tri evropske televizijske kuće. Djela mogu biti pojedinačna ili u formi serija, i to mogu biti: 

• igrane forme (u trajanju od najmanje 90 minuta), uključujući nastavke, drugu ili treću sezonu; 
• animirane forme (u trajanju od najmanje 24 minuta);
• kreativno-dokumentarne forme (u trajanju od najmanje 5 minuta).

Više informacija možete pronaći u Uputstvu.

Kome je namijenjen?

Namijenjen je nezavisnim evropskim produkcijskim kućama koje su većinski producent djela. 

Koja sredstva su dostupna?

Procijenjeno je da je za ovaj program dostupno 11,8 miliona eura.

• Finansijska podrška koja se dodjeljuje igranim i animiranim  filmovima ne može biti veća od 500.000 eura, odnosno 12,5% ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu se uzima u obzir manji iznos.
• Za koprodukcijske televizijske igrane serije sa prihvatljivim produkcijskim budžetom od najmanje 10 miliona eura (koje sadrže najmanje 6 epizoda, od kojih svaka traje najmanje 45 minuta) može biti zatražen iznos od najviše 1.000.000 eura, odnosno 10% ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu se uzima u obzir manji iznos.
• Za kreativne dokumentarne filmove, finansijski doprinos koji se dodjeljuje ne može biti veći od 300.000 eura, odnosno 20% ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu se uzima u obzir manji iznos. 

Agencija zadržava pravo da ne raspodjeli sva raspoloživa sredstva. 

Ko može aplicirati?

Nezavisne evropske audiovizuelne produkcijske kuće koje su većinski producent djela. 

Detaljnije informacije o apliciranju možete pronaći u uputstvima za  konkretne javne pozive za podnošenje prijedloga projekata, na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA), ili ih možete dobiti od Deskova Kreativne Evrope.

Kako aplicirati?

Prije nego što započnete proces apliciranja:
 
1. Provjerite da li je javni poziv za podnošenje prijedloga objavljen u Službenom listu ili na ovoj internet stranici; 
2. Pažljivo pročitajte Uputstvo i javni poziv za podnošenje prijedloga;
3. Aplikanti moraju imati ECAS (European Commission Authentication Service) nalog. Za apliciranje možete iskoristiti postojeći ECAS nalog, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog. Nakon što otvorite svoj ECAS nalog, vratite se na ovu internet stranicu.
 
Sada ste spremni da započnete proces apliciranja:
 
1. Svaka organizacija koja je uključena u vaš projekat mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku; 

2. Kreirajte svoj zvanični elektronski aplikacioni formular, takozvani eForm;  

3. Da biste kreirali eForm, potrebno je da dolje navedeno uradite bez prekidanja procesa:  

a) odaberite način finansiranja.
b) odaberite jezik,
c) odaberite organizaciju/e koja/e učestvuje/u u projektu koji predlažete,  
d) kreirajte eForm,
e) sačuvajte eForm na vašem računaru ili na lokalnoj mreži,  
 f) popunite i sačuvajte eForm.
 
Završetak procesa apliciranja:
 
• Ne zaboravite da popunite i anekse koji se obavezno prilažu uz eForm;
• Nakon što ste popunili eForm i anekse, potvrdite ih. Potvrđivanje aktivira automatsku provjeru, nakon koje ćete biti obavješteni da li je vaš aplikacioni formular potpun. Ukoliko jeste, možete ga podnijeti online;
• Nakon što ste podnijeli aplikaciju online, dobićete elektronsku poruku kojom se potvrđuje njen prijem i referentni broj. Ukoliko ih ne dobijete, kontaktirajte Helpdesk

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA).

Kako se vrši ocjenjivanje aplikacija?

Aplikacije se ocjenjuju na osnovu kriterijuma prihvatljivosti, kriterijuma za selekciju i dodjelu sredstava.  

Pri ocjenjivanju prijedloga projekata uzima se u obzir:

1. relevantnost i evropska dodata vrijednost, 
2. kvalitet sadržaja i predloženih aktivnosti, 
3. diseminacija rezultata projekta,
4. kvalitet projektnog tima. 

Ostali kriteriji odnose se na zemlju porijekla (prednost se daje zemljama s niskim produkcijskim kapacitetom), ciljanu publiku i jezike.

Za detaljnije informacije o kriterijumima prihvatljivosti, kriterijumima za selekciju, diskvalifikaciju i dodjelu sredstava pažljivo pročitajte odjeljak u Uputstvu.