Kako do publike – mreže kina

kreativna evropa media mreže kina
Media

Koja je namjena ovog programa?

Kreativna Evropa podržava inicijative koje podstiču umrežavanje ‘first-run’ evropskih kina i prikazivanje nenacionalnih evropskih filmova, a naročito podržava:

1. Prikazivanje nenacionalnih evropskih filmova u kinima od strane vlasnika kina i kinooperatera;
2. Osmišljavanje aktivnosti koje su namijenjene obrazovanju i podizanju svijesti mladih gledalaca;
3. Razvoj novih poslovnih modela koji uključuju upotrebu inovativnih načina distribucije (npr. TV emiteri, VOD platforme) radi povećanja vidljivosti evropskih filmova i broja njihovih gledalaca;  
4. Uspostavljanje i konsolidaciju evropske mreže vlasnika kina putem razvoja zajedničkih mjera ovog tipa;  
5. Uvođenje digitalnog kina kod izlagača;
6. Pružanje finansijske podrške trećim licima (članovima mreže aplikanata) koja sprovode prihvatljive aktivnosti.

Kome je namijenjen?

Evropskim kinima grupisanim u mrežu. 
Bira se samo jedan korisnik.

Ko može aplicirati?

Mreže kina koje su ovlaštene da preuzmu punu zakonsku odgovornost za pravilno sprovođenje mjere.

Grupa kina – mreže – koji razvijaju zajedničke aktivnosti u oblasti prikazivanja i promovisanja evropskih filmova.

Mreža mora da predstavlja najmanje 100 kina u 20 zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA. Mreža mora da bude subjekt za koordinaciju koji je uspostavljen u skladu sa zakonom.  

Detaljnije informacije o učešću možete pronaći u uputstvima za  konkretne javne pozive za podnošenje prijedloga projekata, na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA), ili ih možete dobiti od Deskova Kreativne Evrope.

Kako se vrši ocjenjivanje aplikacija?

Aplikacije se ocjenjuju na osnovu kriterijuma prihvatljivosti, kriterijuma za selekciju i dodjelu sredstava.

Pri ocjenjivanju prijedloga projekata uzima se u obzir:

• relevantnost i evropska dodata vrijednost, 
• kvalitet sadržaja i predloženih aktivnosti ,
• širenje rezultata projekta, njegov utjecaj i održivost ,
• kvalitet projektnog tima.

Ostali kriterijumi mogu biti povezani sa zemljom porijekla, prednost se daje zemljama sa malim produkcijskim kapacitetom, ciljnom publikom i jezicima. U slučaju slot finansiranja nagrađuje se inovativnost. 

Za detaljnije informacije o kriterijumima prihvatljivosti, kriterijumima za selekciju, diskvalifikaciju i dodjelu sredstava pažljivo pročitajte odjeljak u Uputstvu.