Muzika

„MUSIC UP CLOSE Network -  connecting orchestral music to young audiences“ jedan je od projekata, koji su podržani od fonda programa Kreativna Evropa. To je višegodišnji projekat evropskih orkestara i međunarodnih organizacija za umjetničku mobilnost, osmišljen kao start-up za dugoročnu mrežu saradnje.